Image

Bigg Nedir ?

  BİGG Destek Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

BİGG Süreci

• Aşama 1 kapsamında girişimcilerin sundukları iş fikirleri TÜBİTAK’ın uygun gördüğü yöntemlerle uygulayıcı kuruluş BİGGirişim tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda kabul edilen iş fikirleri ön kuluçka hizmetleri kapsamında eğitim, mentorluk ve danışmanlık gibi hizmetlerle desteklenerek olgunlaştırılır. Olgunlaştırılan iş fikirleri BİGGirişim desteği ile iş planına dönüştürülür.
• Aşama 2 kapsamında girişimci adaylarının iş planları TÜBİTAK’a sunulur. İş planları TÜBİTAK tarafından belirlenen panellerde aşağıdaki üç boyutun kriterleri dikkate alınarak değerlendirilir:
       1. İş planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,
       2. İş planının uygunluğu ve yapılabilirliği,
       3. İş planının ticarileşme potansiyeli.
Değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun bulunan iş planları için girişimcilerden kuruluş tanımına uygun şirket kurması istenir.
• Aşama 3 kapsamında 1512 BİGG Programını başarı ile tamamlayan girişimciler TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvuruda bulunabilir.

Image

Başvuru Yapılabilecek Alanlar

Akıllı Ulaşım

İnsansız Hava, Kara ve Deniz Araçları,Otomotiv ve Yan Sanayi,Otonom/Elektrikli Araçlar,Yol Güvenliği vb.

Enerji ve Temiz Teknolojiler

Akıllı Binalar,Akıllı Şehirler,Atıktan Enerji,Biyoenerji,Çevre,Enerji,Enerji Depolama,Enerji Verimliliği,Malzeme/Kimya Teknolojileri,Yenilenebilir Enerji, vb.

Sağlık ve İyi Yaşam

Biyomalzeme,E-Sağlık,İlaç,Kozmetik,Spor Teknolojileri,Tanı ve Analiz Kitleri,Tıbbi cihazlar, vb.

Akıllı Üretim Sistemleri

Endüstriyel Bilişim,Katmanlı/Hızlı Üretim,Makina İmalat,Otomasyon,Robotik,Yüksek Performanslı Malzemeler vb

İletişim ve Sayısal Dönüşüm

Bilgi Güvenliği,Bulut Bilişim,Büyük Veri,Eğitim,Elektronik Sistemler,Giyilebilir Teknolojiler,IOT,İletişim,Ölçme-Test-Analiz,Karar Destek Yazılımları,Mobil Uygulamalar,Sanal/Artırılmış Gerçeklik,Ses/Görüntü/Metin İşleme,Turizm Teknolojileri,Web Uygulamaları,Yapay Zeka, vb.

Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme

Akıllı ve Temiz Tarım,Bitki Sağlığı,Fonksiyonel Gıda,Gıda Güvenilirliği,Gıda Güvenliği,Hayvan Sağlığı ve Refahı,Su Ürünleri, Su Verimliliği,Tohum, vb.

Başvuru Şartları

Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya ilgili programlardan mezun olmak.

Daha önce TÜBİTAK 1512 ya da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Programlarından destek aldıysanız başvurmanız mümkün olmamaktadır.

Başvurduğunuz tarihten itibaren herhangi bir şirkette ortaklığınızın olmaması gerekmektedir.